Kontakti

SIA "D99"
Reģ. Nr. 40003571457

Daugavgrīvas iela 99,
Rīga, LV-1007
Latvija

Tālr.: 67 804 960
e-pasts: info@d99.lv

Norēķinu rekvizīti:
SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV75UNLA0050005687872