Kontakti

SIA "D99"
Reģ. Nr. 40003571457

Daugavgrīvas iela 99,
Rīga, LV-1007
Latvija

Tālr.: 67 804 960

tirdzniecības vadītājs
mob.t. 28 350 127

tirdzniecības pārstāvis
mob.t. 29 616 660

e-pasts: info@d99.lv

Norēķinu rekvizīti:
SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV75UNLA0050005687872